Handelsvilkår / Abonnementsbetingelserne

Handelens parter

Handelen indgås mellem køberen (brugeren) på den ene side, og firmaet GrammarSoft ApS (udbyderen) på den anden side.

Betaling og betingelser for brug af kreditkort

Betaling sker normalt som online-betaling via PayPal. Eventuel kreditkortbetaling afvikles via PayPals egen kreditkortløsning. Der gennemføres først træk på din PayPal-konto eller dit kreditkort, når du igennem et afsluttende museklik har accepteret både handelen selv og nærværende handelsvilkår / abonnementsbetingelser. Kunden hæfter herefter for betalingen, og skal sørge for at der er tilstrækkelig dækning på den brugte konto. Ud over kreditkortbetalingerne står PayPal også for den løbende årlige eller halvårlige abonnementsfornyelse. Du vil dog også få en regulær kvittering og ordrebekræftelse direkte fra GrammarSoft. Opsigelse af et abonnement kan ske enten ved at standse PayPal's fornyelsesordre eller direkte på produkthjemmesiden (kommaer.dk)

Priser

De anførte abonnementspriser er enten halv- eller helårlige, og abonnementerne vil fortsætte indtil de bliver sagt op. Produktet er pålagt 25% moms.

Ved erhvervsaftaler og til undervisningsbrug kan der opnås mængderabatter igennem Vitec MV (mv-nordic.com), der forestår salget af institutionslicenser til skoler og erhvervslivet.

Levering

Rettelserne leveres igennem internettet på produkthjemmesiden (kommaer.dk), og adgangen til servicen bliver aktiveret umiddelbart efter din betaling er registreret.

Fortrydelsesret

Servicen er en tjenesteydelse, og derfor har du som forbruger kun 14 dages fortrydelsesret, så længe du ikke har taget servicen i brug.

Reklamation og ansvar

Programmet vedligeholdes løbende og er et meget robust og driftssikker system, men driftsforstyrrelser kan aldrig helt udelukkes, og GrammarSoft garanterer ikke hverken fejlfrihed eller afbrydelsesfrihed. Al benyttelse af tjenesten sker på eget ansvar og risiko.

Reklamationer skal meddeles til support@gramtrans.com uden unødig ophold og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har modtaget faktura eller konstateret en mangel. I det omfang GrammarSoft er ansvarlig overfor køberen, begrænses ansvaret til direkte tab, og omfatter således ikke følgeskader eller indirekte tab såsom driftstab eller tabt arbejdsforjeneste m.m. GrammarSoft påtager sig heller ikke noget ansvar som følge af køberens aftaler med tredjepart.

Ansvar

Websitet og dets tjenester stilles til rådighed uden garantier. GrammarSoft og eventuelle underleverandører fraskriver sig ethvert ansvar, eksplicit eller implicit, for sidens indhold og rettelserne, salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Dette gælder både abonnenter, ikke-betalende brugere og tredjepartsinvolverede. Hverken GrammarSoft eller dets ejere og leverandører lover at siden eller rettelserne er fejlfrie, og der gives ingen driftsgaranti. Brugeren gøres således opmærksom på at der kan forekomme afbrydelser, nedbrud og andre tekniske problemer, og at al brug og download fra kommaer.dk sker på eget anskvar og risiko.

Hæftelse

Under ingen omstændigheder, uanset juridisk kontekst, sted eller teori, kan GrammarSoft og dets ejere og leverandører gøres erstatningsansvarlige med hensyn til indholdet af denne aftale eller vedrørende websitet kommaer.dk og dets brug i almindelighed. Der er således ingen hæftelse for bl.a. (i) direkte eller indirekte skader eller tab i forbindelse med brugen af kommaer.dk; (ii) udgifter som følge af brugen af kommaer.dk, ikke-tilgængelighed eller erstatningsservices; (iii) tjenesteafbrydelser samt tab, ændring eller korruption af data; (iv) eller for meget indbetalte beløb i forbindelse med denne aftale. GrammarSoft hæfter ikke for ikke-levering eller forsinkelser der skyldes årsag udenfor dets rimelige kontrol. Ovenstående dækker ikke tilfælde hvor det er i konflikt med gældende lovgivning.

Force Majeure

I forbindelse med handel, betaling, levering og brug tages der forbehold for force majeure (fx blackout, krig, naturkatastrofer, strejker, brand, ødelæggelse af produktionhardware og -infrastruktur etc.). GrammarSoft kan i tilfælde af force majeure vælge mellem at hæve handelen eller at gennemføre handelen så snart normale forhold er genetableret. GrammarSoft kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for købers tab som følge af manglende levering.

Ophavsret og andre rettigheder

Med undtagelse af abonnenters brug af de i abonnementet inkluderede services, er det er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale helt eller delvis at manfoldigøre, videregive, fremvise eller lagre materiale fra kommaer.dk. Al tekst, programkode og grafik, samt alle sproglige ressourcer på sitet tilhører rettighedshaverne bag programmet.

Anvendelsesvilkår

Uden forudgående skriftlig tilladelse eller en separat erhvervsaftale med GrammarSoft ApS er følgende ikke tilladt:

  • Automatisk brug: al tekst-input til vores service skal stamme fra en menneskelig bruger - systemet må ikke kaldes vha. et program-script eller en automatisk klient.
  • Multiple brugerkonti; hver person må kun have een brugerkonto. Brugernavn og password er strengt personligt, og må udelukkende anvendes til eget brug. Hvis der konstateres misbrug af kodeord og password, forfalder en bod på DKK 4.000,- pr overtrædelse, medmindre almindelige erstatningskrav ville medføre en større erstatningssum.

Fortrolighedsvilkår

GrammarSoft gemmer en del information vedrørende de tekster der sendes igennem systemet. Dette inkluderer følgende, men ikke kun følgende:

  • Selve teksten i sin helhed
  • Rettelserne
  • Brugerens IP-adresse
  • Det præcise tidspunkt hvor rettelsen blev udført
Hvis du har tænkt dig at benytte vores system for følsomme tekster, eller af en eller anden grund har behov for et højt sikkerhedsniveau, skal du kontakte GrammarSoft for at forhandle en individuel løsning.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og varslede eller ikke-varslede ændringer i priser og produktspecifikationer.

GrammarSoft

GrammarSoft ApS er et dansk selskab, stiftet i 2000, med speciale i sprogteknologi. Ud over grammatikprogrammer tilbyder firmaet også maskinel oversættelse (gramtrans.com), automatisk tekstanalyse, maskinlæsbare ordbøger m.m. Alle produkter er baseret på aktuelle forskningsresultater inden for natursprogsparsning (NLP), korpuslingvistik og leksikografi.

CVR 24231992
support@gramtrans.com

arbejder, vent lidt